23. kesäkuun 2022

Tärkein tehtävämme on tukea henkilöstömme työskentelyä monimuotoisissa tiimeissä

Asiantuntijaorganisaatiossa vastuullisuuden painopisteissä korostuu sosiaalisen vastuun osa-alue. Asiantuntijat voivat hyvin, kun he kokevat työnsä merkitykselliseksi, ovat motivoituneet työn tekemiseen ja oman osaamisensa kehittämiseen. Hyvinvoiva henkilöstö sitoutuu tehtäviinsä, tiimiinsä ja koko organisaatioon. Asiantuntijatyössä asiakkaiden pulmia ratkotaankin juuri erilaisissa tiimeissä. Tulevaisuudessa työyhteisömme tulevat olemaan yhä moninaisempia, ja työnantajan tärkein tehtävä on tukea asiantuntijoiden kyvykkyyttä tehdä työtä erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. 

Lähtötilanne

Q-Factory on ohjelmistojen laatuun ja testaukseen keskittyvä palveluyritys, ja Codemen on ohjelmistoalan asiantuntijayritys sekä Suomen suurimman ohjelmistoalan osaajien ja yritysten verkosto. Yhdessä yritykset tarjoavat asiakkailleen puolueetonta laadunvarmistusta ja riippumatonta testausta, sekä digitalisaation osaajia ohjelmistokehittäjistä projektijohtamiseen ja verkoston, joka kattaa yli 6000 konsultoinnin, ohjelmistokehityksen ja projektinhallinnan asiantuntijaa sekä 600 yritystä. Q-Factoryn ja Codemenin asiakkaat ovat sekä julkisen sektorin toimijoita että eri toimialojen yksityisiä organisaatioita.  

Yritysten ydinosaaminen on testiautomaation, laadunvarmistuspalveluiden ja ohjelmistorobotiikan parissa, sekä ohjelmistokehityksessä ja projektijohtamisessa. Kumppaniverkostonsa avulla yritykset pystyvät mahdollistamaan suurempiin hankkeisiin osallistumisen myös pienemmille toimijoille. Yrityksissämme on yhteensä yli 150 työntekijää, ja toimipisteet sijaitsevat Suomessa seitsemällä eri paikkakunnalla; Helsingissä, Tampereella, Lahdessa, Hämeenlinnassa, Ylivieskassa, Joensuussa ja Jyväskylässä sekä Virossa Tallinnassa ja Puolan Poznanissa. 

Q-Factory ja Codemen haluavat olla tulevaisuudessakin ilahduttava työnantaja ja kumppani, ja tarjota henkilöstölleen ja yhteistyökumppaneilleen parasta työntekijä- ja asiakaskokemusta. Työkaluksi tämän vision toteuttamiseksi yritykset valitsivat Think Furtherin Vastuullisuusohjelma palvelun. Palvelun avulla kerätään yhteen yritysten jo tekemät vastuullisuusteot sekä asetetaan kehitystavoitteet yhdessä valituille Q-Factoryn ja Codemenin vastuullisuuden painopisteille. 

“Kilpailu ohjelmistoalan parhaista työntekijöistä on kovaa. Samoista asiantuntijoista kilpailevat kaikki alan yritykset niin globaalisti kuin paikallisemmallakin tasolla. Haluamme varmistaa, että saamme jatkossakin tarvitsemamme osaamisen ja että asiantuntijamme viihtyvät juuri meidän tiimeissämme ja projekteissamme.”

Misa Ahola, toimitusjohtaja, Q-Factory

Ratkaisu

Q-Factory ja Codemen tuottavat asiakaslähtöisiä ohjelmistotuotteita sekä ratkovat automaation ja laadunvarmistuspalveluiden avulla ongelmia erilaisille organisaatioille eri sektoreilla. Parhaat ideat ja ratkaisut asiakkaiden ongelmiin syntyvät silloin kun ongelman ratkaisijat voivat hyvin. Hyvinvointia voidaan tukea paitsi työterveyspalvelujen avulla, myös tarjoamalla kiinnostavia työtehtäviä ja kehitysmahdollisuuksia, ja huolehtimalla yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta. 

Q-Factoryn ja Codemenin vastuullisuusohjelma toteutettiin Think Furtherin Vastuullisuusohjelma –palvelun toimintamallin menetelmällä. Projektin toteutukseen valittiin yritysten johtoryhmän ja henkilöstön jäsenistä työryhmä, jotka osallistuivat projektiin sisältyvään työpajatyöskentelyyn. Työpajatyöskentelyn aluksi kartoitimme yhdessä yritysten tärkeimmät sidosryhmät, ja selvitimme haastattelujen avulla sidosryhmien odotukset Q-Factoryn ja Codemenin vastuullisuutta kohtaan. 

Haastattelimme yritysten työntekijöitä ja tiiminvetäjiä, yritysasiakkaita, asiantuntijaverkostoa sekä korkeakoulu- ja rekrytointikumppaneita. Haastattelujen pohjalta kokosimme kattavan kuvan eri sidosryhmien odotuksista yritysten vastuullisuuden suhteen. Pohdimme yhdessä myös suurimpia ohjelmistoalan kansainvälisiä trendejä ja markkinan muutoksia, sekä valitsimme niistä Q-Factoryn ja Codemenin toiminnan ja vastuullisuuden kannalta olennaisimmat. 

Sidosryhmien odotuksia ja markkinan muutoksia peilasimme työpajatyöskentelyssä edelleen yritysten strategiaan, toiminnan tarkoitukseen ja tulevaisuuden visioon. Näiden kuvausten pohjalta määrittelimme yhdessä Q-Factoryn ja Codemenin vastuullisuuden painopisteet. Yritysten toiminnan lähtökohtana on tuottaa yhteiskunnallisesti merkittäviä ja laadukkaita datanhallinta- ja ohjelmistopalveluita.  Tämä edellyttää läpinäkyviä toimintatapoja ja ohjelmistoalan parhaita osaajia. 

 

Lopputulos

Q-Factory ja Codemen näkevät henkilöstön moninaisuuden yritystensä vahvuutena, joka lisää työyhteisöjen hyvinvointia, luovuutta ja tuottavuutta. Kestävä ja ympäristöä säästävä toiminta nähdään kestävän kasvun ja menestyksen mahdollistajana, myös tulevaisuudessa. Erityisesti ohjelmistoalalla tärkeät tietoturva ja vastuullinen datankäyttö ovat sisällytetty kaikkiin yritysten palveluihin sekä hankintakäytäntöihin. Näiden yhdessä valittujen vastuullisuuden painopisteiden avulla yritykset rakentavat entistä kestävämpää ja merkittävämpää digitalisaatiota. 

Vastuullisuuden painopisteiden ja vastuullisuusohjelman avulla Q-Factory ja Codemen voivat saada parhaat osaajat ja kiinnostavimmat projektit tulevaisuudessakin. Think Furtherin laatima Vastuullisuusohjelma kokoaa yritysten jo tekemät vastuullisuusteot ja kehityksen kohteet yhteen työkaluksi, jonka avulla yritykset ovat toimiva, innovatiivinen ja toisiaan tukeva työyhteisö, joka tuottaa asiakaslähtöisiä, yhdenvertaisuutta edistäviä ja entistä saavutettavampia ratkaisuja.

 

Joona Kallinen

Think Further Oy:n perustajaosakas ja toimitusjohtaja

Kirjoittaja on toiminut 2000-luvun alusta lähtien markkinoinnin, liiketoimintamuotoilun ja -johtamisen tehtävissä. Hän uskoo, että menestyvä yritys tuntee asiakkaansa ja muotoilee tuotteensa, palvelunsa ja toimintansa tämän ymmärryksen varaan. Niin, että kaikki arvoketjun toimijat menestyvät.