27.02. 2023

Paras hetki toimia on juuri nyt 

EU:n kestävyysraportoinnin direktiivi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) muuttaa vastuullisuusraportointia lähivuosien aikana. Uusi direktiivi määrittelee, että ensimmäiset kestävyysraportit tehdään vuodelta 2024 ja julkaistaan vuonna 2025.

Raportointivelvoite koskee Suomessa arviolta 800–1000 yritystä, joilla kaksi kolmesta seuraavasta ehdosta täyttyy:   

  • vähintään 250 työntekijää  
  • liikevaihto 40 miljoonaa tai   
  • tase 20 miljoonaa.  

Suuremmille yrityksille asetetut raportointivaatimukset luovat paineita kestävyysraportoinnin valmiuksien vahvistamiseen myös pienemmille yrityksille:  Kauppalehdessä esitetyn arvion mukaan* jo 42 % suuryrityksistä on joutunut vaihtamaan alihankkijansa, kun sen vastuullisuusraportoinnissa on ollut puutteita. Vaikka raportointivelvoitteen ehdot eivät siis vielä PK-yrityksen osalta täyttyisi, on hyvin mahdollista, että raporttia kysytään jo tämän tai ensi vuoden aikana myös pienemmiltä yrityksiltä. Pelissä mukana pysyäkseen kannattaa siis miettiä hyvissä ajoin valmiiksi vastauksensa toiminnan vastuullisuudesta ja kestävän kehityksen suunnitelmista. 

Kestävyysraportointi kiristyy ja hallituksen vastuu kasvaa.

Mistä lähteä liikkeelle?

Mistä sitten kannattaa aloittaa? Mistä on tärkeintä huolehtia juuri nyt? Entä mihin kestävän kehityksen painopisteeseen yrityksen kannattaa fokusoida?

Vaikka kestävyysraportoinnista keskustellaan aktiivisesti mediassa, kysymyksiä tuntuu olevan ilmassa enemmän kuin vastauksia – me asiantuntijatkin odotamme tulevaisuuden raportoinnin lopullisia linjausvaatimuksia. Yleiset standardit ovat odotettavissa vuoden 2023 aikana, mutta suunnitteilla olevia toimialakohtaisia standardeja odotetaan todennäköisesti pidempään.

Paikoilleen ei kuitenkaan voi jäädä. Kaikkien yritysten tulee joka tapauksessa huolehtia siitä, että sen liiketoimintaa kannattelee kaksi kestävää jalkaa: Ensinnäkin kestävän kehityksen tavoitteet tulee integroida osaksi yrityksen strategiaa. Toiseksi yrityksesi vastuullisuusprosessin on oltava kokonaisvaltaisesti kunnossa viimeistään, kun kestävyysraportointivelvoite astuu tulevina vuosina voimaan.

Nyt on siis aika ruveta rakentamaan koko yrityksen vastuullisuusymmärrystä. Mutta miten?

Hallitus kantaa vastuun kestävyysraportoinnista

Vastuullisuusajattelu ja konkreettiset teot kestävän kehityksen edistämiseksi kuuluvat yrityksessä kaikille. Se, että vastuullisuudesta tulee yrityksen strateginen valinta ja päätöksenteon prioriteetti, on kuitenkin yrityksen johdon vastuulla eikä sen kantamiseksi riitä, että ajatus siitä, että meillä on aina tehty työt hyvin ja rehellisesti.

Regulaation myötä kestävyysraportointi tulee myös yhtä tiiviiksi osaksi hallitusvastuuta kuin mikä taloussuunnittelulla ja -raportoinnilla on. CSRD edellyttää vastuullisuuteen liittyvän strategian raportoimista ja sen linkitys yrityksen liiketoimintaan tulee voida tulevaisuudessa osoittaa.

Hallitustyöskentelyssä on siis oltava hereillä tulevista muutoksista. Lähivuosina kestävyysdirektiivin mukaiset tiedot julkistetaan hallituksen toimintakertomuksessa.Tämä tarkoittaa, että kestävyystietojen olemassaolosta ja niiden luotettavuudesta vastaa hallitus. Lisäksi tietojen varmentamisesta tulee pakollista.

Jotta strategiset valinnat kestävät tulevaisuuden raportointipaineet, tulee strategiatyön perustua yrityksen keräämään tietoon esimerkiksi sidosryhmäanalyyseja hyödyntäen. Tämä tieto on hallitukselle luotettava pohja, jota tulee peilata yhdessä niin markkinatilanteen muutoksiin kuin kestävyysraportoinnin tuleviin vaatimuksiin.

Lähivuosina kestävyysdirektiivin mukaiset tiedot julkistetaan hallituksen toimintakertomuksessa.

Muutosta ei voi jarruttaa, mutta siitä voi hyötyä. Siksi paras hetki toimia on juuri nyt. Varmistamalla ajoissa, että yrityksellä on (tarkastelun) kestävä strategia, osaat pelata voitokkaasti myös sitten, kun pelissä on uudet säännöt.

Tutustu tästä Kestävä strategia –palveluumme.

*OP Yrityspankin toimitusjohtajan Katja Keitaanniemen kolumni Kauppalehdessä 13.2.2023

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä

Kirjoittaja on ihmisistä ja muutoksesta innostuva yritysvastuun asiantuntija, joka tietää, että ongelmat ratkotaan paremmalla ajattelulla, tavoitteellisella tekemisellä ja rohkeudella kääriä hihat.

KAROLIINA BECKMAN
Yritysvastuun ja muutosjohtamisen asiantuntija

karoliina.beckman@thinkfurther.fi

+358 50 400 0869

Oakhill

Arkisto