Vastuullisuusviestintä

Vastuullisuudesta viestiminen on osa yrityksen vastuullisuutta

Vastuullisuusviestintä on yrityksen vastuulliseen toimintaan ja sen kehittämiseen liittyvää strategisen tason toimintaa, jolla varmistetaan vastuullisen liiketoiminnan edellytykset.

Se on kuuntelua, muotoilua, sanoittamista ja kertomista.

Vastuullisuusviestinnällä yrityksen vastuullisesti toiminnasta tehdään myös sen kilpailuetu.

Vastuullisuusviestinnän funktiot

Yrityksen huomiota vaativat viestit

Osa vastuullisuusviestintää on yhteiskunnan signaalien tunnistaminen ja yleisten viestien lukeminen: Mitä yrityksen / organisaation pitää ymmärtää toimintaympäristöstään ja missä keskusteluissa yrityksen on syytä olla mukana. Asiantunteva vastuullisuusviestinnän konsultti auttaa tunnistamaan viestejä, joihin on syytä reagoida ja aiheita, joihin yrityksellä on annettavaa.

Oma ymmärrys ja sisäinen viestintä

Kun yrityksellä on käsitys siihen kohdistetuista odotuksista, omista tavoitteistaan, vahvuuksistaan ja mahdollisista muutostarpeista, vastuullisuusviestinnän toimenpiteillä näistä tehdään sisäisesti ymmärrettäviä niin kulmahuoneessa kuin henkilöstön keskuudessa. Sisäinen ymmärrys on olennaista, jotta vastuullisiin toimintatapoihin sitoudutaan ja niistä tulee käytäntöjä.

Yrityksestä ulos lähtevät viestit

Vastuullisuusviestinnän kolmas taso on ulkoinen viestintä eli se, mitä ja miten yritys omista toimintatavoistaan kertoo. Kiinnostavalla viestinnällä yritys tekee näkyväksi omia toimintatapojaan ja luo niille arvoa sekä kysyntää.

Vastuullisuusviestinnän prosessi

Kuten viestintää yleensäkin, toimivassa yrityksessä vastuullisuusviestintää toteutetaan näillä kolmella tasolla jatkuvasti: Yrityksen on jatkuvasti seurattava ympäristöään, kirkastettava omia tavoitteitaan ja sisäistä ymmärrystään sekä viestittävä ympäristölleen siitä, mitä tekee ja miksi. Asiantuntevalla viestinnällä vastuullisille teoille saadaan itseään suurempaa arvoa niin yrityksen brändille, työnantajamielikuvalle, henkilöstön motivaatiolle, markkina-asemalle kuin mahdollisuuksille vaikuttaa koko yhteiskuntaan.

Miksi viestiminen on vastuullista?

Se haastaa kilpailijoita ja koko markkinaa. Se luo uusia standardeja ja uutta kysyntää. Se herättää keskustelua ja lisää niin kuluttajien, sidosryhmien, päättäjien kuin kilpailijoidenkin tietoa siitä, miten asiat voi tehdä paremmin. Se lisää myös omia mahdollisuuksia kehittyä edelleen: Kertomalla avoimesti omista toimistaan ja näkemyksistään, saa arvokasta palautetta sekä uutta tietoa markkinan asenteista ja odotuksista.

1. Kuuntelu kerää tietoa toimintaympäristöstä

Ensimmäisellä tasolla (kuuntelu) tärkeintä on tunnistaa, kuunnella ja ymmärtää yhteiskunnassa käytävää keskustelua, trendejä ja jopa heikkoja signaaleja, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaympäristöön. Tässä vaiheessa yritys voi positioida itsensä suhteessa kilpailijoihin, markkinaan yleensä ja yhteiskunnan asettamiin odotuksiin: mihin lähdemme vastaamaan, missä meillä on annettavaa, missä meidän pitää kehittyä, mitä tavoittelemme yrityksenä.

2. Muotoilu kiteyttää tavoitteet teoiksi ja sitouttaa niihin

Omat tavoitteet, intressit ja arvot täytyy muotoilla niin, että ne ovat ymmärrettävä, sisäistettäviä ja voivat ohjata toimintaa myös käytännössä. Asioiden sanallistaminen auttaa myös hahmottamaan, mitä todella voidaan allekirjoittaa ja mihin sitoutua. Jotta koko henkilöstö voi sitoutua yrityksen arvomaailmaan, siitä on viestittävä sisäisesti. Vuorovaikutteisella viestinnällä puretaan mahdollisia siiloja ja varmistetaan, että olennainen tieto on käytettävissä liiketoiminnan kehittämiseen.

3. Vastuullisuudesta kertominen on vastuullista

Jotta vastuullisuudesta tulee yrityksen kilpailuetu, siitä on viestittävä myös ulospäin kiinnostavasti. Markkinointi ja viestintä ovatkin välttämätön osa, kun investoinnit halutaan muuttaa taloudelliseksi arvoksi. Vastuullinen toiminta on kuitenkin aina lähtökohtaisesti myös muuta kuin taloudellisen hyödyn maksimointia. Vastuullisen teon tunnistaakin siitä, että sillä on joka tapauksessa arvoa – kerrottiin siitä tai ei.

Toisaalta juuri kertomalla vastuullisesta toiminnasta voidaan kasvattaa vastuullisen toiminnan kiinnostavuutta ja kannattavuutta koko yhteiskunnassa. Omasta vastuullisesta toiminnasta kertominen on siis osa vastuullista yritystoimintaa.

Vastuullisuusviestinnän palveluitamme ovat

  • Haastattelut ja analyysit, sidosryhmäkyselyt
  • Viestintästrategia, markkinointisuunnitelma, vastuullisuus brändiviestinnässä, strategiaviestintä
  • Työpajat ja koulutukset henkilöstölle ja avainhenkilöille: sisäinen viestintä, vastuullinen työnantaja, vastuullinen viestintä, vastuullinen brändi
  • Sisällöntuotanto: artikkelit, blogit, uutiskirjeet, verkko- ja somesisällöt
  • Mediaviestintä ja tiedotteet
  • Viestinnän materiaalit; graafinen suunnittelu, esitteet, verkkosivut

Mitä on vastuullisuusviestintä?

Vastuullisella yrityksellä on ymmärrys omista vaikutuksistaan, pyrkimys toimia markkinoilla mahdollisimman kestävästi sekä kyky ja halu kertoa toimintatavoistaan avoimesti. Siksi vastuullinen yritys myös viestii aktiivisesti.

Mitä arvoa vastuullisuusviestintä tuottaa?

Toimintaympäristön tunteminen. Strategisten tavoitteiden asettaminen. Toiminnan ja brändin kehittäminen. Sisäisen tiedon hyödyntäminen. Henkilöstön sitoutuminen. Vastuullisuuden muuttaminen kilpailueduksi. Osaajien houkutteleminen. Tiedon lisääminen. Markkinan muuttaminen. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Haluatko kuulla lisää

Ota yhteyttä

Mikäli haluat kehittää oman yrityksesi vastuullisuutta, ota yhteyttä. Kerron mielelläni lisää!

Varaa tapaaminen kalenteristani

Osa Oakhill Group -asiantuntijaryhmää

Oakhill Group on asiantuntijoiden perustama ja johtama yritysryhmä, joka auttaa yrityksiä menestymään muuttuvassa markkinassa. Yhtiön johtoa yhdistää lähes 100 vuoden kokemus yrittäjyydestä, liiketoiminnan kehittämisestä, myynnistä ja markkinoinnista, useilta eri toimialoilta.