Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelma varmistaa yhtiölle roolin kestävässä kehityksessä

Asiakkaat, omistajat ja muut yrityksen merkittävät sidosryhmät odottavat, että yritys toimii vastuullisesti ja kehittää toimintaansa vastaamaan kansainvälisiä kestävän kehityksen tavoitteita. Ilman suunnitelmaa vastuullisuusteot jäävät irrallisiksi tai kokonaan tekemättä.

 

Paras tapa varmistaa positiiviset vaikutukset liiketoimintaan on laatia vastuullisuusohjelma, joka huomio sidosryhmien odotukset ja pyrkii mahdollisimman kestävästi vastaamaan muuttuneeseen kysyntään.

 

Avainsanat: Yritysvastuu, kestävä liiketoiminta, vastuullisuusteot,  YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, GRI,  johtaminen, vastuullisuusohjelma, ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu, taloudellinen vastuu

Hyödyt liiketoiminnalle

Sidosryhmien odotukset ovat selkeät

Vastuullisuusohjelmaan kuuluu keskeisenä osana tunnistaa tärkeiden sidosryhmien odotukset. Kun ne ovat selvät, on mahdollista palvella mm. asiakkaita paremmin.

Vastuullisuus on kommunikoitavissa

Vastuullisuudesta kertominen on monelle yhtiölle hankala aihe. Vastuullisuusohjelma kertoo, mitä yritys haluaa saavuttaa ja miksi. Viestintä saa merkityksen.

Vastuullisuus mahdollistaa kasvun

Kun vastuullisuutta tarkastellaan liiketoiminnan mahdollistajana, on sen mahdollista tukea ja kehittää ydinliiketoimintaa - olla osa kilpailuedun rakentumista.

Miten vastuullisuusohjelma toteutetaan?

Yrityksen vastuullisuuden kehitys 1) aloitetaan tunnistamalla yritykseen kohdistuvat vastuullisuusodotukset. Tämän jälkeen 2) tunnistetaan oman toiminnan ja koko arvoketjun vaikutuksia ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Ymmärretään yrityksen rooli kestävässä kehityksessä. 3) Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelma, joka mahdollistaa vastuullisuuden kehittämisen, johtamisen, 4) mittaamisen ja viestinnän.

Mitä vastuullisuusohjelma sisältää?

Ohjelmassa määritellään mitä yhtiö omalla vastuullisuustyöllään tavoittelee ja miksi? Vastuullisuusohjelmassa tunnistetaan yrityksen teemat (painopisteet), joissa se kykenee ja haluaa tehdä suurimman positiivisen vaikutuksen ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Teemojen tunnistamisessa sidosryhmien odotukset ja tarpeet ovat keskeisessä roolissa. Suunnitelmalla ja sen läpinäkyvällä seurannalla varmistetaan, että halutut tavoitteet toteutuvat sekä sidosryhmät (mm. asiakkaat) voivat seurata työn kehitystä.

Seuranta on ratkaisevaa

Vasta toteutuessaan suunitelma luo todellista arvoa. Siksi vastuullisuusohjelmaan kuuluu keskeisenä osana seurantataulukko. Siihen kirjataan aihe ja tavoite, jossa yritys haluaa kehittyä. Mitä saavutuksia on tavoitettu sekä mitä yritys aikoo tehdä seuraavaksi. Myös epäonnistumisista on tärkeää kertoa, koska avoin kommunikointi luo uskottavuutta.

Vastuullisuustieto yhdessä paikassa

Vastuullisuusohjelma koostaa koko yrityksen vastuullisuuteen liittyvän keskeisen tiedon. Näin se mahdollistaa tiedon keskittämisen ja ylläpidon, ajankohtaisen ja todenmukaisen viestinnän eri kohderyhmille valituissa kanavissa.

Referenssit

Haluatko kuulla lisää

Ota yhteyttä

Mikäli haluat kehittää oman yrityksesi vastuullisuutta vastaamaan paremmin sinulle tärkeiden sidosryhmien odotuksia, ota yhteyttä. Kerron lisää.

Varaa tapaaminen kalenteristani

Osa Oakhill Group -asiantuntijaryhmää

Oakhill Group on asiantuntijoiden perustama ja johtama yritysryhmä, joka auttaa yrityksiä menestymään muuttuvassa markkinassa. Yhtiön johtoa yhdistää lähes 100 vuoden kokemus yrittäjyydestä, liiketoiminnan kehittämisestä, myynnistä ja markkinoinnista, useilta eri toimialoilta.