Vastuullisuusjohtaminen

Vastuullisuuden kehittäminen ja johtaminen palveluna

Kun yrityksellä ei ole omaa osaamista tai resurssia lähteä kehittämään omaa toimintaansa vastuullisuuden näkökulmasta, voi osaamisen ja johtamisen hankkia palveluna – vuokraamalla vastuullisuusjohtaja.

Vuokrajohtajamalli sopii erityisesti yritykselle, joka ei vielä tiedä, miten omassa organisaatiossa vastuullisuutta tulisi aloittaa kehittämään. Se on myös riskitön malli, koska muutos ja kehitys tapahtuu organisaation sisältä.

Avainsanat: #vastuullisuusmuotoilu #vuokrajohtaja #osaaminen #liiketoimintakehitys

Palvelun edut

Riskittömyys ja vaikuttavuus

Mahdollistaa riskittömän mallin lähteä kehittämään yhtiön vastuullisuutta. Yritysvastuusta tulee osa yrityksen liiketoiminnan arkea. Henkilöstön osaaminen ja kyvykkyys kehittyy laaja-alaisesti.

Kustannustehokkuus

Vuokrattu vastuullisuusjohtaja on kustannustehokas ja joustava resurssi, jonka käyttö on määräaikaista. Vuokrajohtajan fokus on aina asiakkaan liiketoiminnassa ja sitä kehittävissä hyödyissä.

Riippumattomuus

Riippumaton asiantuntijaresurssi, jonka taakkana ei ole yhtiön historia tai mahdolliset muut rasitteet. Asiantuntija kykenee tarkastelemaan tilannetta ulkopuolisen silmin.

Vaivaton käyttöönotto

Vuokrajohtajapalvelun käyttöönotto on muotoiltu asiakasyritykselle vaivattomaksi, sekä niin, että se huomioi yrityksen lähtötilanteen mahdollisimman hyvin.

Vastuullisuusjohtaja tuo mukanaan kokonaisen tiimin

Vastuullisuusjohtajan resurssit ja osaaminen ei rajoitu yksilön kompetenssiin ja resursseihin. Palvelun taustalla on tiimi eri alueiden osaajia ja kumppaniyrityksiä.

Millainen palvelu on vuokrajohtaja

Vastuullisuusjohtaminen -palvelu ei ole normaali projektituote tai perinteinen konsulttipalvelun. Vuokrajohtajamallissa on muutama keskeinen piirre.

BtoB-sopimus

Kaikki vuokrajohtajan työsopimukseen liittyvät velvoitteet ovat palvelun tarjoavalla (Think Further) yhtiöllä.​ Palvelu on yritysten välinen sopimus.

Ei työsuhde

Kyseessä ei ole työsuhde, eikä konsulttisuhde vaan määräaikainen, tarkkaan rajattu, tavoitteellinen toimeksianto asiakasyrityksen ja Think Furtherin välillä.​ Asiakas yrityksellä ei ole ollenkaan työsuhteeseen liittyviä rasitteita tai velvoitteita.

Ei perinteinen konsulttipalvelu

Toisin kuin konsultti, vuokrajohtaja tekee päätöksiä ja johtaa organisaatiota tavoitteen saavuttamiseksi. ​Palvelu perustuu ennalta määriteltyyn työpanokseen, jossa on kiinteä kk-korvaus.​

Haluatko kuulla lisää

Ota yhteyttä

Mikäli haluat kehittää oman yrityksesi vastuullisuutta vastaamaan paremmin sinulle tärkeiden sidosryhmien odotuksia, ota yhteyttä. Kerron lisää.

Varaa tapaaminen kalenteristani

Osa Oakhill Group -asiantuntijaryhmää

Oakhill Group on asiantuntijoiden perustama ja johtama yritysryhmä, joka auttaa yrityksiä menestymään muuttuvassa markkinassa. Yhtiön johtoa yhdistää lähes 100 vuoden kokemus yrittäjyydestä, liiketoiminnan kehittämisestä, myynnistä ja markkinoinnista, useilta eri toimialoilta.