Kestävä tuote

Kestävästi suunniteltu ja kaupallistettu tuote

Markkina odottaa yrityksiltä tuotteita ja palveluita, joilla ratkaistaan kestävän kehityksen haasteita, mm. edistetään ilmastonmuutoksen pysäyttämistä. Kysyntä vihreän siirtymän toteutumista edistäville tuotteille ja ratkaisuille on jo tällä hetkellä merkittävä ja se tulee kasvamaan merkittävästi lähitulevaisuudessa.

 

Kun olemassa olevat ja uudet tuotteet muotoillaan asiakaslähtöisesti, mutta myös kestävän kehityksen näkökulmasta, luo se mahdollisuuden päästä uusille markkinoille ja kasvattaa liiketoimintaa.

 

Avainsanat: kaupallistaminen, tuotekehitys, designthinkin, muotoiluajattelu, impact, vastuullisuusmuotoilu, arvoketju, lca, tuotteenelinkaari, customervalue,

HYÖDYT LIIKETOIMINNALLE

Vastaa asiakkaan odotuksia

Asiaakkaat odottavat vastuullisesti tuotettuja tuotteita, mutta myös tuotteita ja palveluita, joiden käyttäminen kuormittaa mahdollisimman vähän luontoa ja huomioi vaikutukset ihmisiin.

Kestävien tuotteiden kysyntä kasvaa

Yritysten tuotteet ja palvelut ovat ratkaisevassa asemassa mm. ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Kysyntä virheää siirtymää tukevia tuotteita kohtaan kasvaa merkittävästi.

Sidosryhmät edellyttävät vastuullisuutta

Yhä useampi yritys on määritellyt omat kestävän kehityksen tavoitteet ja edellyttävät hankinnoissaan vastuullisia tuotteita ja palveluita. Ne tuotteet, jotka on muotoiltu tämä huomioiden, ovat etuasemassa.

Kestävän tuotteen muotoilu

Tuotteen muotoilussa hyödynnetään muotoiluajattelun (Design Thinking) mallia, jossa liiketoiminnan tuottama arvo on suunnittelun keskiössä. Tähän yhdistetään liiketoiminnan/tuotteen/palvelun vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja talouteen. Näin saavutetaan ymmärrys millainen tuote on asiakkaalle arvokkain, mutta myös vastuullisuuden näkökulmasta kestävin.

Tuotteen muotoilu lähtee asiakkaan tarpeista

Menestyvän tuotteen tai palvelun muotoilu lähtee asiakkaan tarpeista ja ongelmasta. Tuote, joka vastaa (tai ylittää) asiakkaan odotuksia ja ratkaisee ongelman, on muotoiltu hyvin. Kun tähän malliin liitetään tarkastelu, millaisia positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia tuotteella on ympäristöön, ihmisiin ja talouteen, luodaan tuote, joka luo mahdollisimman positiivista arvoa koko arvoketjuun ja yhteiskuntaan.

Referenssit

Haluatko kuulla lisää

Ota yhteyttä

Mikäli haluat kehittää oman yrityksesi vastuullisuutta vastaamaan paremmin sinulle tärkeiden sidosryhmien odotuksia, ota yhteyttä. Kerron lisää.

Varaa tapaaminen kalenteristani

Osa Oakhill Group -asiantuntijaryhmää

Oakhill Group on asiantuntijoiden perustama ja johtama yritysryhmä, joka auttaa yrityksiä menestymään muuttuvassa markkinassa. Yhtiön johtoa yhdistää lähes 100 vuoden kokemus yrittäjyydestä, liiketoiminnan kehittämisestä, myynnistä ja markkinoinnista, useilta eri toimialoilta.