Kestävä strategia

Hyvin muotoiltu strategia kestää liiketoimintaan kohdistuvat odotukset

Yritykset turvaavat menestyksen kytkemällä vastuullisuuden liiketoimintansa sekä rakentamalla yritykselle roolin, jolla on merkitys kestävässä kehityksessä.

Kestävä strategia -palvelussa tarkastellaan yrityksen strategiaa ja koko arvoketjua vastuullisuuden näkökulmasta. Mikä on yhtiön rooli vastuullisuuden murroksessa? Miten yritys ja sen toiminta on osa ratkaisua eikä ongelmaa? Mikä on se yhteinen päämäärä, jonka eteen henkilöstö ja muut sidosryhmät ovat valmiita tekemään työtä ja edistämään?

Avainsanat: #strategiamuotoilu #vastuullisuusmuotoilu #liiketoimintamuotoilu #missio #visio #arvot #johtaminen #yrityskulttuuri

Hyödyt liiketoimintaan

Motivoi kaikkia sidosryhmiä

Yritys, joka ymmärtää ja osaa myös selkeästi kertoa miten se edistää kestävää kehitystä, motivoi asiakkaita, henkilöstöä tai sijoittajia osallistumaan yrityksen menestykseen. Se sitouttaa sidosryhmät yhtiön strategiaan.

Parempi hinta

Kuluttajat ja ostopäättäjät haluavat valinnoillaan vaikuttaa mm. ilmastonmuutokseen tai ihmisten oikeudenmukaiseen kohteluun. Näista valinnoista markkina on valmis maksamaan. Itse asiassa, yritysten hankintalinjaukset varmistavat, että vain vastuulliset toimittajat pääsevät mukaan kilpailutuksiin.

Minimoi riskejä

Liiketoimintaan kohdistuu entistä vaativampia paineita vastuullisuuteen liittyen. Kun yhtiö on huomioinut vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämisen strategiassaan, valuu se johtamisen kautta koko yhtiön toimintoihin - minimoi riskejä.

Kestävän kehityksen viitekehys

Kestävä strategia -palvelussa liiketoiminnan keskeisiä valintoja tarkastellaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkökulmasta. Miten yritys huomio markkinassa olevan murroksen ja kääntää sen itselleen mahdollisuudeksi.

Strategian muotoilun prosessi

Työskentelyssä hyödynnetään osallistavan suunnittelun työkaluja ja menetelmiä, joissa yrityksen johto ja henkilöstö osallistetaan aktiivisesti työskentelyyn.

Markkinan odotukset ja megatrendit

Työskentely aloitetaan ymmärtämällä markkinaan ja meihin kohdistuvia paineita. Mitä ne ovat ja miten ne vaikuttavat ostokäyttäytymiseen. Työkaluina hyödynnetään Sitran Megatrendikortteja sekä asiakasyrityksen omaamaa tietoa markkinasta ja asiakkaiden odotusten kehityksestä.

Mikä on yrityksen positio

Selvitetään mikä on yrityksen positio suhteessa muuttuvaan markkinaan, tunnistetaan yrityksen vahvuudet ja opitaan ymmärtämään oma asema ja kilpailuetu. Vahvistetaan käsitys omasta positiosta markkinoilla.

Tarkastellaan ja muotoillaan yhtiön strategia

Edellä kuvattujen vaiheiden jälkeen tarkastellaan yhtiön strategia. Mikä on yhtiön tavoite ja visio, jonka eteen olemme valmiita ponnistelemaan. Miten yritys sinne pääsee, miksi ja miten? Miten vastuullisuus sidotaan osaksi strategiaa?

Referenssit

Haluatko kuulla lisää

Ota yhteyttä

Mikäli haluat kehittää oman yrityksesi vastuullisuutta vastaamaan paremmin sinulle tärkeiden sidosryhmien odotuksia, ota yhteyttä. Kerron lisää.

Varaa tapaaminen kalenteristani

Osa Oakhill Group -asiantuntijaryhmää

Oakhill Group on asiantuntijoiden perustama ja johtama yritysryhmä, joka auttaa yrityksiä menestymään muuttuvassa markkinassa. Yhtiön johtoa yhdistää lähes 100 vuoden kokemus yrittäjyydestä, liiketoiminnan kehittämisestä, myynnistä ja markkinoinnista, useilta eri toimialoilta.