Palvelut

Liiketoiminnan kehittäminen vastuullisuuden näkökulmasta

Yrityksiin kohdistuvat vastuullisuuden odotukset edellyttävät tekoja, joilla edistetään kestävän kehityksen toteutumista. Vastuullisuutta tulee tarkastella strategisena ja kaupallisena teemana, jotta teot ja toimenpiteet eivät jää irrallisiksi vaan parhaimmillaan vahvistaa yrityksen kilpailuetua. Käännetään vastuullisuus velvoitteesta mahdollisuudeksi.

Kestävä strategia

Yritykset turvaavat menestyksen kytkemällä vastuullisuuden liiketoimintansa sekä rakentamalla yritykselle roolin, jolla on merkitys kestävässä kehityksessä.

Kestävä strategia -palvelussa tarkastellaan yrityksen strategiaa ja koko arvoketjua vastuullisuuden näkökulmasta. Mikä on yhtiön rooli vastuullisuuden murroksessa? Miten yritys ja sen toiminta on osa ratkaisua eikä ongelmaa? Mikä on se yhteinen päämäärä, jonka eteen henkilöstö ja muut sidosryhmät ovat valmiita tekemään työtä ja edistämään?

Kestävä tuote

Asiakkaat odottavat yrityksiltä tuotteita ja palveluita, jotka ovat osa ratkaisua luoda kestävämpää tulevaisuutta. Yritykset, jotka tuntevat asiakkaiden odotukset ja tarpeet sekä osaavat ennakoivat tulevaisuuden kysyntää, kykenevät muotoilemaan palvelunsa erottuvaksi ja saavuttavat kilpailuetua markkinoilla.

Palvelumme yhdistää yritysvastuun, muotoiluajattelun (design thinking) ja palvelumuotoilun prosessit sekä työkalut. Tarkastelemme tuotteen toimitusketjua ja elinkaarta asiakasarvon näkökulmasta sekä sen vaikutuksista ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan.

Vastuullisuusohjelma

Asiakkaat, omistajat ja muut yrityksen merkittävät sidosryhmät odottavat, että yritys toimii vastuullisesti ja kehittää toimintaansa vastaamaan kansainvälisiä kestävän kehityksen tavoitteita.

Vastuullisuusohjelman luonut yritys koetaan arvostettuna toimijana. Tällaisella yrityksellä on suunnitelma, kuinka se kehittää omaa toimintaansa minimoidakseen negatiiviset vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä kuinka se voi positiivisesti vaikuttaa kestävään kehitykseen.

Vastuullisuusjohtaminen palveluna

Vastuullisuuden kehittämisen aloittaminen vaatii yhtiöltä resursseja ja osaamista, jotka on mahdollista tilata palveluna. Vastuullisuusjohtamisen palvelun vuokraaminen mahdollistaa yhtiölle parhaan osaamisen ja madaltaa kynnystä lähteä kehittämään yrityksen vastuullisuutta osana liiketoimintaa.

Vastuullisuusviestintä

Vastuullisella yrityksellä on ymmärrys omista vaikutuksistaan, pyrkimys toimia markkinoilla mahdollisimman kestävästi sekä kyky ja halu kertoa toimintatavoistaan avoimesti. Siksi vastuullinen yritys myös viestii aktiivisesti.
Juuri kertomalla vastuullisesta toiminnasta voidaan kasvattaa vastuullisen toiminnan kiinnostavuutta ja kannattavuutta koko yhteiskunnassa. Omasta vastuullisesta toiminnasta kertominen on siis osa vastuullista yritystoimintaa.
Viestintää tarvitaan myös siihen, että vastuullisuudesta voi tulla yritykselle kilpailuetu.

Ajankohtaista

Haluatko kuulla lisää

Ota yhteyttä

Mikäli haluat kehittää oman yrityksesi vastuullisuutta vastaamaan paremmin sinulle tärkeiden sidosryhmien odotuksia, ota yhteyttä. Kerron lisää.

Varaa tapaaminen kalenteristani

Osa Oakhill Group -asiantuntijaryhmää

Oakhill Group on asiantuntijoiden perustama ja johtama yritysryhmä, joka auttaa yrityksiä menestymään muuttuvassa markkinassa. Yhtiön johtoa yhdistää lähes 100 vuoden kokemus yrittäjyydestä, liiketoiminnan kehittämisestä, myynnistä ja markkinoinnista, useilta eri toimialoilta.