22.02. 2023

Mitä on vastuullisuusviestintä?

Vastuullisella yrityksellä on ymmärrys omista vaikutuksistaan, pyrkimys toimia markkinoilla mahdollisimman kestävästi sekä kyky ja halu kertoa toimintatavoistaan avoimesti. Siksi vastuullinen yritys myös viestii aktiivisesti.

Yrityksen toimintatavoille asetetaan jatkuvasti uusia vaatimuksia. Niin lainsäädäntö, rahoitusmarkkinat, yhteistyökumppanit kuin kuluttajatkin odottavat yrityksiltä tietoa siitä, miten niiden toiminta vaikuttaa ympäristöön, talouteen ja ympäröivään yhteiskuntaan. Tämän tiedon kerääminen, muotoilu ja jakaminen ovat vastuullisuusviestintää. Se on myös keino tehdä olennaisesta tiedosta saavutettavaa ja merkityksellistä niin yrityksen kuin yhteiskunnankin kannalta. Omasta vastuullisesta toiminnasta kertominen on siis osa vastuullista yritystoimintaa.

Tee vastuullisuudesta kilpailuetu

Vastuullisuudesta viestiminen on myös ainut tapa tehdä vastuullisuudesta yrityksen kilpailuetu. Markkinointi ja viestintä ovatkin välttämätön osa, kun investoinnit halutaan muuttaa taloudelliseksi arvoksi. Vastuullinen toiminta on kuitenkin aina lähtökohtaisesti myös muuta kuin taloudellisen hyödyn maksimointia. Vastuullisen teon tunnistaakin siitä, että sillä on joka tapauksessa arvoa – kerrottiin siitä tai ei. Sen arvoa voi kuitenkin lisätä viestimällä siitä:

Vastuullisen teon tunnistaa siitä, että sillä on joka tapauksessa arvoa – kerrottiin siitä tai ei.

Vastuullisuudesta viestiminen haastaa kilpailijoita ja koko markkinaa. Se luo uusia standardeja ja uutta kysyntää. Se herättää keskustelua ja lisää niin kuluttajien, sidosryhmien, päättäjien kuin kilpailijoidenkin tietoa siitä, miten asiat voi tehdä paremmin.

Se lisää myös omia mahdollisuuksia kehittyä edelleen: Kertomalla avoimesti omista toimistaan ja näkemyksistään, saa arvokasta palautetta sekä uutta tietoa markkinan asenteista ja odotuksista. Avoimesti ja kiinnostavasti kommunikoituna yrityksen vastuullisesta toiminnasta tulee keino houkutella taloon parhaita osaajia ja parantaa kilpailukykyä myös sitä kautta.

Sisältöjä markkinointiin ja viestintään

Uudet paremmat toimintatavat antavat myös uusia syitä kertoa itsestään. Vastuullisuuden kehittäminen onkin aina paitsi sisäistä liiketoiminnan kehittämistä, myös polttoainetta markkinoinnille, viestinnälle ja brändin arvon kasvattamiselle.

Omasta toiminnasta viestimisen lisäksi vastuullisuusviestintä on kuitenkin myös viestien kuuntelua ja oman ymmärryksen syventämistä. Vastuullisuusviestintä onkin aina vuorovaikutusta – niin ympäröivän yhteiskunnan kanssa kuin yrityksen sisäisestikin.

Vuorovaikutteisella viestinnällä puretaan mahdollisia siiloja ja varmistetaan, että olennainen tieto on käytettävissä liiketoiminnan kehittämiseen.

Ympäristöä kuuntelemalla ja tietoa keräämällä yritys saa käsityksen siihen kohdistetuista odotuksista sekä keskusteluista, joissa sen pitää olla mukana ja joihin sillä on annettavaa – mitä juuri me voimme tehdä paremmin.

Viestintä on vuorovaikutusta

Sen jälkeen tästä tiedosta syntyneet tavoitteet, arvot ja uudet toimintatavat täytyy viestiä sisäisesti niin, että niistä tulee osa yrityksen kulttuuria, koettua merkitystä, henkilöstön motivaatiota ja käytännön elämää – vastuullisuus on kuitenkin monelta osin organisaation jäsenten toteuttamia käytännön tekoja.

Sisäinen viestintä ei kuitenkaan ole vain ylhäältä alaspäin tiedottamista vaan avointa keskustelua, jolla tuotetaan sekä arvokasta tietoa että osallisuutta ja halua vaikuttaa. Työntekijöillä on myös usein paljon arvokasta tietoa omasta vastuualueestaan. Vuorovaikutteisella viestinnällä puretaan mahdollisia siiloja ja varmistetaan, että olennainen tieto on käytettävissä liiketoiminnan kehittämiseen.

Vastuullisuusviestintä on siis yrityksen vastuulliseen toimintaan ja sen kehittämiseen liittyvää strategisen tason toimintaa, jolla varmistetaan vastuullisen liiketoiminnan edellytykset.

Vastuullisilla teoilla ei muuteta vain oman yrityksen toimintatapoja vaan koko maailmaa.

On kuitenkin keskeistä ymmärtää, että vastuullisilla teoilla ei muuteta vain oman yrityksen toimintatapoja vaan koko maailmaa. Ajatusjohtajat ja aktiiviset yrityskansalaiset voivat olla koko markkinaa muuttavia vaikuttajia, joiden arvo näkyy sekä yrityksen viivan alla että koko pallon kasvavana hyvinvointina.

Tämä on sekä vastuu että mahdollisuus. Molempiin kannattaa tarttua viisaasti.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä

Kirjoittaja on yritysten viestinnän ja vastuullisen brändinrakentamisen asiantuntija, joka uskoo yritysten kykyyn muuttaa maailmaa niin, että kaikki voittavat.

SAARA HARJU
Yritysvastuun ja viestinnän asiantuntija

saara.harju@thinkfurther.fi
+358 50 353 3856

Oakhill

Arkisto