19.01. 2023

”Meidän tärkein tehtävämme on muuttaa ihmisten ajattelua”

Yritysten vastuullisuutta kehittävä Think Further täytti juuri kaksi vuotta. Synttäreitä juhlitaan hyvässä seurassa, sillä pöydän ääreen on saatu kaksi uutta työntekijää: Yritysvastuun ja muutosjohtamisen asiantuntija Karoliina Beckmanin (YTM) sekä Yritysvastuun ja viestinnän asiantuntijan Saara Harjun (YTM, FM).  

”Kaksi uutta asiantuntijaa on tietysti iso satsaus yritykselle, mutta uskon, että se kannattaa. Kuluneet kaksi vuotta ovat osoittaneet, että meidän työllemme on tarvetta ja kysyntää. Ne ovat myös kirkastaneet entisestään sitä, mikä yritysten vastuullisuuden kehittämisessä on kaikkein olennaisinta”, toteaa Think Furtherin toimitusjohtaja Joona Kallinen:

Lopulta tärkeintä on muuttaa ihmisten ajattelua. Se tapahtuu asioiden ymmärtämisen kautta.

Konkreettisten muutosten aikaansaamiseksi on kriittistä lähteä liikkeelle asioiden ymmärtämisestä ja ajattelun muutoksesta. Siksi tarvitsimme tiimiin Karoliinan ja Saaran.

Joona Kallinen, toimitusjohtaja Think Further

Karoliinalla on pitkä kokemus muutosten johtamisesta organisaatioissa ja hän on opiskellut myös coachiksi. Saara taas on kokenut viestijä, jonka osaamista ovat paitsi viestien kiteyttäminen ymmärrettäviksi ja kiinnostaviksi, myös niistä viestiminen eteenpäin.

”Jotta asioihin voi sitoutua, ne pitää ymmärtää ja mielellään niistä pitää myös innostua. Siksi asioiden sanoittaminen on keskeistä muutoksessa”, toteaa Saara.

Saara: ”Vastuullisuusviestintä ei ole henkseleiden paukuttelua”

Saara tulee Think Furtheriin helsinkiläisestä viestintätoimistosta, jota ennen on työskennellyt mainostoimistoissa Tampereella ja Lahdessa. Sitä ennen Saara työskenteli toimittajana mm. Etelä-Suomen Sanomissa.

”Halu vaikuttaa yhteiskuntaan ja tehdä asioista ymmärrettäviä on tietysti toimittajan DNA:ssa. Koen, että sparraamalla yritysten ajattelua omasta tehtävästään ja vaikutuksistaan yhteiskunnassa, voin omalta osaltani parhaiten muuttaa maailmaa. Yritykset kuitenkin käyttävät suurta valtaa siinä, mihin suuntaan maailma pyörii”, Saara toteaa.

Yksittäisten yritysten tekemillä toimilla tähdätäänkin aina itseään laajempiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Siksi tehdyistä toimenpiteistä pitää kertoa ja tehdä kiinnostavia. Vuodet markkinointiviestinnän parissa ovat opettaneet Saaraa etsimään viesteille vaikuttavimmat kanavat, keinot ja kärjet.

Onnistuneella viestinnällä haastetaan koko toimialaa tekemään asiat entistä paremmin ja annetaan myös kuluttajille tietoa, jonka pohjalta he voivat tehdä parempia valintoja. Viestiminen on siis olennainen osa ajattelun muutosta ja vaikuttavuutta.

Saara Harju, Yritysvastuun ja viestinnän asiantuntija 

Karoliina: ”Muutos ajattelussa menee identiteettitasolle saakka”

Karoliinan työpöydällä on puolestaan muutoksen johtaminen, siinä sparraaminen ja siihen innostaminen. Hän tulee taloon Mielenterveysomaisten keskusliiton kehittämispäällikön paikalta ja tuo mukanaan kymmenen vuoden kokemuksen organisaatiosta, jossa vastuullisuus on keskeinen osa olemassaolon tarkoitusta ja toimintatapoja.

Yritysten olemassaolon tarkoitus lähentyy yhä enemmän kansalaisjärjestöjä. Järjestöjen rooli on aina ollut vahvistaa omalla toiminnallaan yhteiskunnallista hyvää, mitä nyt on alettu vaatia myös yrityksiltä.

Karoliina Beckman, Yritysvastuun ja muutosjohtamisen asiantuntija

Hän kertoo tuntevansa hyvin myös mittaristojen ja prosessien merkityksen muutostyössä sekä ne haasteet, joita organisaatiokulttuurissa voi ilmetä vastuullisuuden vaatimuksiin liittyen.

”Kyse ei ole pelkästä muutosprosessista paperilla, vaan se pureutuu ajattelun uskomus- ja identiteettitasoille asti”, Karoliina sanoo.

Siksi organisaation vastuullisuuden kehittäminen ei ole aina helppoa – ei varsinkaan globaalissa muutosvauhdissa, joka vain tuntuu kiihtyvän, Karoliina tietää. Onneksi takataskusta löytyy coachin koulutus.

”Coaching-metodien avulla löydän kyllä olennaisen muutosvoiman ja innon, jolla asioita viedään eteenpäin”, hän lupaa.

Think Further tekee jatkossa myös entistä tiiviimpää yhteistyötä sisaryritystensä Oakhillin ja Tammi Digitalin kanssa, joissa vastuullisuus on niin ikään nostettu vahvasti mukaan strategiaan.

”Sanon aina asiakkaillemme, että kukaan ei tee muutosta yksin. Kestävä kehitys ei myöskään ole vain yhden funktion toimintaa vaan läpäisee kaiken aina datankäytöstä tietoturvaan ja vastuullisiin markkinoinnin keinoihin. Siksi on suuri etu, että meillä on saman katon alla näin laaja-alaista osaamista, jolla voimme auttaa asiakkaitamme menestymään kaikin tavoin kestävästi”, Joona sanoo.

Oakhill

Arkisto