10. tammikuun 2022

Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara

Hyvinvoiva ihminen viihtyy työssään, tekee työnsä hyvin ja tuottaa näin hyvää asiakaskokemusta. Tyytyväinen asiakas ostaa lisää, suosittelee yritystä ja varmistaa ja mahdollistaa näin yrityksen bisneksen pyörimisen. Henkilöstön hyvinvoinnista voidaan huolehtia monella tavalla, mutta yksi tärkeä sana on avainasemassa: luottamus.

Sosiaalinen yritysvastuu

Yrityksen vastuullisuus ymmärretään usein ilmastoon, ympäristöön tai kiertotalouteen vaikuttamisena. Ympäristövastuu on äärettömän tärkeä asia ja siihen voidaan vaikuttaa monilla eri tavoilla. Kaikissa yrityksissä, joissa on omaa henkilöstöä, toimialasta, myytävistä tuotteista tai palveluista riippumatta, tulisi ehdottomasti myös tehdä töitä sosiaalisen vastuun ja työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Henkilöstön hyvinvointi on yksi yritysvastuun tärkeistä teemoista.

Vastuullinen yritys huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista. Työhyvinvointiin liittyy monia eri asioita, kuten työturvallisuus, työterveys, ammatillinen kehitys, vuorovaikutus henkilöstön sisällä sekä toimiva keskusteluyhteys johdon kanssa. Palaamme taas samaan avainsanaan: luottamus.

Luottamuksen rakentaminen

Johtaminen on palveluammatti, jossa tulisi ymmärtää, kuinka omalla toiminnallani voin auttaa työntekijöitäni parhaisiin mahdollisiin suorituksiin. Niihin, jotka johtavat tyytyväisiin asiakkaisiin ja parempaan bisnekseen. Henkilöstön on voitava hyvin, jotta bisnes voi hyvin.

Luottamusta rakennetaan avoimuudella, läpinäkyvyydellä ja kuuntelemalla. Yrityksen ja sen johdon on oltava avoimia kuuntelemaan missä ja miten voisimme olla parempia sekä olla valmiita toimimaan saadun palautteen mukaan.

Luottamus ja avoimmuus mahdollistaa myös rakentavan palautekulttuurin, mutta työntekijöille on hyvä tarjoa avoin ja tarvittaessa turvallinen anonyymi kanava, jossa he voivat kertoa havaituista epäkohdista tai kehityskohdista.

Ratkaisuna Whistle it -ilmoituskanava

Whistle it -ilmoituskanava tarjoaa helppokäyttöisen ja anonyymin kanavan, jonka kautta työntekijät voivat antaa palautetta tai nostaa esiin havaittuja epäkohtia. Anonymiteetti tarjoaa matalamman kynnyksen mahdollisuuden ilmoittaa esimerkiksi havaitun työkaverin epäasiallisen kohtelun, mahdollisen yrityksen datan väärinkäytön tai tietosuojarikkomuksen.

Kun yrityksessä aletaan aktiivisesti ottamaan vastaan sekä reagoimaan saatuun palautteeseen, alkaa rakentumaan myös luottamus, joka toimialasta riippumatta, on yrityskulttuurin kivijalka.

Palvelu auttaa yrityksiä täyttämään EU:n whistleblower -direktiivin vaatimukset, joten yritys voi hyödyntää kanavaa myös whistleblowing -kanavana.

 

Tutustu palveluun, jonka voit tilata helposti suoraan verkosta tai kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Lue mistä EU:n Whistleblower -direktiivissä on kyse

Näin Whistle it -palvelu auttaa asiakaskokemuksen kehittämisessä

Joona Kallinen

Think Further Oy:n perustajaosakas ja toimitusjohtaja

Kirjoittaja on toiminut 2000-luvun alusta lähtien markkinoinnin, liiketoimintamuotoilun ja -johtamisen tehtävissä. Hän uskoo, että menestyvä yritys tuntee asiakkaansa ja muotoilee tuotteensa, palvelunsa ja toimintansa tämän ymmärryksen varaan. Niin, että kaikki arvoketjun toimijat menestyvät.