17.08. 2022

Asiakas vaatii tekoja ennen sanoja

Nykyisin lähes jokaisella yrityksellä tulisi olla oma kantansa kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen. Ympäristö- ja ilmastokysymykset ovat mediassa päivittäin esillä, ja monet sijoittajat ja kuluttajat vaativat yrityksiltä selkeämpää viestintää vastuullisuuteen liittyvissä asioissa. Tämä asettaa yrityksille paineen, johon mielellään tarttuisi mahdollisimman ripeästi. Yleensä lääkettä etsitään viestintäosastolta, vaikka todellinen ratkaisu löytyy peilistä, yhtiön omasta strategiasta ja sen toteutumisesta.

Jotta vastuullisuudesta voi yrityksenä viestiä läpinäkyvällä ja uskottavalla tavalla, on vastuullisuuden ja kestävän kehityksen toteuttamisen oltava suunnitelmallista ja pohjauduttava todelliseen ymmärrykseen siitä, mitkä ovat yhtiön vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin. Vasta kun yhtiö itse, eli yhtiön henkilöstö, johto ja omistajat, ymmärtävät oman roolinsa ja tavoitteet kestävässä kehityksessä, voi yritys kertoa uskottavasti, miten se yhteisönä edistää vastuullisuutta. Tässä vaiheessa viestintä todella on ratkaisu. Ja jos totta puhutaan, on se ylivertainen keino saada muutos tapahtumaan.

Viestintä on ratkaisevassa asemassa, kun muutamme olemassa olevia toimintatapoja ja kehitymme paremmaksi

Yritykset eivät tee päätöksiä tai muuta maailmaa. Ihmiset tekevät. Näin ollen meidän tulee puhua ihmisille. Perustella ja kertoa mahdollisimman terävästi miksi haluamme muutosta. Miksi teemme näitä valittuja tekoja. Paraskaan suunnitelma tai strategia ei tuo haluttua tulosta, mikäli ihmiset eivät ole sen takana. Tähän viestintä ja tarinankerronta ovat paras ratkaisu.

Kun yritys haluaa ottaa oman henkilöstön mukaan kestävän kehityksen edistämiseen tai haluaa asiakkaiden ymmärtävän, miten vastuullinen vaihtoehto se on verrattuna kilpailijoihin, tulee sen käyttää apunaan viestintää ja tarinankerrontaa. Siksi viestinnän merkitys siinä, onnistuuko yritys muuttamaan kurssiaan, on ratkaiseva. Iso osa yrityksistä tekee jo vastuullisuustekoja, mutta niitä ei vain ole vielä viestitty yrityksen sisällä eikä ulkopuolellakaan. Toisin sanoen niitä ei ole henkilöstölle, sijoittajille tai asiakkaille vielä olemassa.

Teot vastuullisuusohjelman kautta

Vastuullisuusohjelmalla voidaan tehdä hyvää bisnestä. Ohjelma antaa yrityksellesi konkreettiset tehtävät ja suunnitelmat, joiden avulla tuot vastuullisuuden yrityksesi kaiken toiminnan ytimeen. Voimme laatia yrityksellesi myös erillisen vastuullisuusviestinnän suunnitelman. Suunnitelman avulla jokainen organisaation jäsen tietää mitä vastuullisuusteoista viestitään ja milloin. Suunnitelman avulla ideat ja menetelmät on helppo viedä käytäntöön yrityksenne arjessa.

Älä kuitenkaan usko pelkästään mitä tähän blogikirjoitukseen kirjoitin. Usko meidän asiakkaidemme kokemuksia teoistamme. Referenssitarinoitamme voit lukea täältä.

Lue lisää myös vastuullisuusohjelmasta, joka konkreettisine vastuullisuustekoineen toimii asiakasyritystemme viestinnän selkärankana.

Ja ota yhteyttä, jos kaipaat apua vastuullisuudesta viestimiseen!

 

 

Joona Kallinen

Think Further Oy:n perustajaosakas ja toimitusjohtaja

Kirjoittaja on toiminut 2000-luvun alusta lähtien markkinoinnin, liiketoimintamuotoilun ja -johtamisen tehtävissä. Hän uskoo, että menestyvä yritys tuntee asiakkaansa ja muotoilee tuotteensa, palvelunsa ja toimintansa tämän ymmärryksen varaan. Niin, että kaikki arvoketjun toimijat menestyvät.