Vastuulliset menestyvät

Vastuullisuus ei ole enää vain yritysten kulmahuoneiden huoli. Siitä on tullut keskustelun aihe, johon myös yrityksen työntekijöiden oletetaan ottavan kantaa. Suurin paine tulee asiakkailta. Kyse on siitä, pystyykö yritys vastaamaan tähän. Ne, jotka pystyvät, menestyvät.

Johdatko yritysvastuutasi?

Me yritykset teemme monia vastuullisia tekoja arjessa. Mutta harva meistä on määritellyt tavoitteen tai laatinut toimintasuunnitelman. Jos ei ole tavoitetta eikä suunnitelmaa, ei voi johtaa. Me autamme sinua ottamaan ohjat.

Työntekijät odottavat vastuullisuutta

Me ihmiset haluamme tehdä oikein ja hyvää. Haluamme kuulua johonkin merkitykselliseen tarinaan. Yhtä lailla kuin asiakkaammekin, työntekijämme odottavat meiltä vastuullisuustekoja. Niillä vaikutamme motivaatioon, sitoutuneisuuteen ja tuottavuuteen. Sillä motivoituneet työntekijät antavat parhaansa.

Vastuullisuudesta kilpailuetua

Vastuullisuus koetaan monessa yrityksessä velvoitteena. Me haluamme kääntää ajatuksen siihen, että vastuullisuus tuo liiketoimintaamme arvoa. Tuottavuutta. Parempia asiakaskokemuksia. Motivoituneempia työntekijöitä. Parhaassa tapauksessa luomme aivan uutta liiketoimintaa.

Parempi asiakaskokemus

Vastuullisesti toimiva ja selkeästi viestivä yritys luo itselleen uskollisempia asiakkaita. Se myös auttaa asiakkaitaan saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa.

Ajan ja resurssien säästö

Monessa yrityksessä käytetään paljon aikaa sidosryhmiltä tulevien vastuullisuuskysymysten ja raporttien kanssa. Vastuullisuusohjelma säästää aikaa, resursseja ja rahaa yrityksen päivittäisessä arjessa.

Motivoituneempi henkilöstö

Tutkimusten mukaan henkilöstö, joka kokee työnantajan toiminnan merkityksellisenä, on motivoituneempi ja sitoutunempi yritykseen. Vastuullisesti toimiva yritys on houkutteleva työnantaja myös tuleville työntekijöille.

Mitä on yritysvastuu?

Yritysvastuu on sitä, että yritys ymmärtää oman toimintansa vaikutukset talouden lisäksi ympäristöön ja ihmisiin. Tämä kolmijako on yleisesti tunnustettu malli ja siihen nojautuu myös yritysten vastuullisuusraportointi. Yksittäisten toimintojen vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa auttavat yritysvastuuraportointiin taustalla vaikuttavat ohjelmat ja standardit (YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja GRI), jotka toimivat myös meidän palvelumme taustalla.

Vastuullisuus – Mistä aloittaa?

07. toukokuu 2021 |

Vastuullisuus ei ole pelkkiä ekotekoja

25. maaliskuu 2021 |

Tämä (yritys) tiimi odotti syntymistään

01. helmikuu 2021 |

Miten me toimimme?

Meidän tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme tekemään parempaa liiketoimintaa luomalla vastuullisuudesta kilpailuetua. Yritysvastuun ymmärtäminen ja kehittäminen ei tarvitse olla ylitsepääsemätön projekti. Käännetään se sinun yrityksesi eduksi.

Vaihe 1

Nykytila ja tavoite

Alussa tärkeintä on saavuttaa ymmärrys siitä, missä yritys on ja mitä se tavoittelee. Siksi työskentely alkaa nykytila-analyysilla ja vision kiteytyksellä.

Vaihe 2

Olennaisuusanalyysi

Toisessa vaiheessa kysymme asiakkailta, henkilöstöltä ja yhteistyökumppaneilta, mitä he odottavat. Vuoropuhelun avulla kirkastamme yrityksen tärkeimmät vastuullisuusalueet ja selvitämme, missä osa-alueissa yrityksen tulisi vielä kehittyä.

Vaihe 3

Vastuullisuusohjelma

Tavoite ei toteudu ilman suunnitelmaa. Viimeisessä vaiheessa luomme vastuullisuusohjelman, jossa kuvaamme tavoitteet ja toimintasuunnitelman. Selkeän suunnitelman avulla yritys voi kuvata ja kehittää toimintaa. Se auttaa myös kommunikoimaan vastuullisista teoista.

Haluatko kuulla lisää

Ota yhteyttä

Mikäli haluat kehittää oman yrityksesi vastuullisuutta vastaamaan paremmin sinulle tärkeiden sidosryhmien odotuksia, ota yhteyttä. Kerron lisää.

Varaa tapaaminen kalenteristani

Osa Oakhill Group -asiantuntijaryhmää

Oakhill Group on asiantuntijoiden perustama ja johtama yritysryhmä, joka auttaa yrityksiä menestymään muuttuvassa markkinassa. Yhtiön johtoa yhdistää lähes 100 vuoden kokemus yrittäjyydestä, liiketoiminnan kehittämisestä, myynnistä ja markkinoinnista, useilta eri toimialoilta.