Vastuulliset menestyvät

Vastuullisuus ei ole enää vain yritysten kulmahuoneiden huoli. Siitä on tullut keskustelun aihe, johon myös yrityksen työntekijöiden oletetaan ottavan kantaa. Suurin paine tulee asiakkailta. Kyse on siitä, pystyykö yritys vastaamaan odotuksiin. Ne, jotka pystyvät, menestyvät.

Johdatko yritysvastuutasi?

Me yritykset teemme monia vastuullisia tekoja arjessa. Mutta harva meistä on määritellyt tavoitteen tai laatinut toimintasuunnitelman. Jos ei ole tavoitetta eikä suunnitelmaa, ei voi johtaa. Me autamme sinua ottamaan ohjat.

Työntekijät odottavat vastuullisuutta

Me ihmiset haluamme tehdä oikein ja hyvää. Haluamme kuulua johonkin merkitykselliseen tarinaan. Yhtä lailla kuin asiakkaammekin, työntekijämme odottavat meiltä vastuullisuustekoja. Niillä vaikutamme motivaatioon, sitoutuneisuuteen ja tuottavuuteen. Sillä motivoituneet työntekijät antavat parhaansa.

Olemme nyt osa Virnex Groupia. Löydät meidät ja palvelumme jatkossa osoitteesta virnex.fi

Oakhill Group sulautettiin osaksi lahtelaista ohjelmistotaloa, Virnex Groupia, elokuun alussa tehdyssä yrityskaupassa.

Kaupan mukana Virnex Groupiin siirtyivät niin työntekijämme kuin liiketoimintamme Oakhill Groupin kolmesta yrityksestä: kestävään markkinointiin erikoistuneesta Oakhill Oy:sta, vastuullisuusohjelmiin erikoistuneesta Think Furtherista ja verkkopalveluihin erikoistuneesta Tammi Digitalista.

Kaikki kolme liiketoimintayksikköä jatkavat asiakkaidensa palvelua kuten ennenkin. Tavoitat meidät samoista puhelinnumeroista.

Yhdessä tarjoamme asiantuntijapalvelut ja ratkaisut älykkääseen digitalisoitumiseen, liiketoiminnan kestävään kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen, markkinointiin ja viestintään sekä vastuullisuusraportointiin.

Vastuullisuudesta kilpailuetua

Vastuullisuus koetaan monessa yrityksessä velvoitteena. Me haluamme kääntää ajatuksen siihen, että vastuullisuus tuo liiketoimintaamme arvoa. Tuottavuutta. Parempia asiakaskokemuksia. Motivoituneempia työntekijöitä. Parhaassa tapauksessa luomme aivan uutta liiketoimintaa.

Parempi asiakaskokemus

Vastuullisesti toimiva ja selkeästi viestivä yritys luo itselleen uskollisempia asiakkaita. Se myös auttaa asiakkaitaan saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa.

Ajan ja resurssien säästö

Monessa yrityksessä käytetään paljon aikaa sidosryhmiltä tulevien vastuullisuuskysymysten ja raporttien kanssa. Vastuullisuusohjelma säästää aikaa, resursseja ja rahaa yrityksen päivittäisessä arjessa.

Motivoituneempi henkilöstö

Tutkimusten mukaan henkilöstö, joka kokee työnantajan toiminnan merkityksellisenä, on motivoituneempi ja sitoutuneempi yritykseen. Vastuullisesti toimiva yritys on houkutteleva työnantaja myös tuleville työntekijöille.

Mitä on yritysvastuu?

Yritysvastuu on sitä, että yritys ymmärtää oman toimintansa vaikutukset talouden lisäksi ympäristöön ja ihmisiin. Tämä kolmijako on yleisesti tunnustettu malli ja siihen nojautuu myös yritysten vastuullisuusraportointi. Yksittäisten toimintojen vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa auttavat yritysvastuuraportointiin taustalla vaikuttavat ohjelmat ja standardit (YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja GRI), jotka toimivat myös meidän palvelumme taustalla.

Palvelut

Yritys, joka huomioi vastuullisuuden ja kestävän kehityksen liiketoiminnan strategiassa ja yrityksen tuottamissa palveluissa, varmistaa menestyksen myös huomenna.

Kestävä
strategia

Yritys, joka on huomioinut kestävän kehityksen strategiassaan, pystyy parhaiten vastaamaan kehittyvään kysyntään. Strategialla johdettu vastuullisuus näkyy yhtiön koko toiminnassa.

Lue lisää

Kestävä
tuote

Tuotteet ja palvelut, jotka ovat muotoiltu kestävä kehitys huomioiden, vastaavat markkinoiden muuttuneeseen kysyntään ja luovat kestävämpää tulevaisuutta ja liiketoimintaa.

Lue lisää

Vastuullisuus-
ohjelma

Ohjelmalla yritys varmistaa, että vastuullisuus tulee osaksi arkea oikeiksi teoiksi ja sen toteutumista on mahdollista johtaa ja mitata.

Lue lisää

Vastuullisuus-
johtaminen

Yritysvastuun kehittäminen ei onnistu ilman johtamista. Mikäli omassa organisaatiossa ei ole resurssia, on johtaminen mahdollista myös toteuttaa vuokrajohtajapalveluna (interim-malli).

Lue lisää

Haluatko kuulla lisää

Ota yhteyttä

Mikäli haluat kehittää oman yrityksesi vastuullisuutta vastaamaan paremmin sinulle tärkeiden sidosryhmien odotuksia, ota yhteyttä. Kerron lisää.

Varaa tapaaminen kalenteristani

Oakhill Group

Oakhill Group on yritysryhmä, joka auttaa asiakkaitaan menestymään jatkuvasti muuttuvassa markkinassa. Tarjoamme yhden katon alta strategisen osaamisen, digitaaliset ratkaisut myyntiin ja markkinointiin sekä osaamisen liiketoiminnan kehittämiseen vastuullisuuden näkökulmasta.

Asiantuntijoitamme yhdistää yli 200 vuoden työkokemus yli 30 eri toimialalta ja lähes 100 vuoden kokemus yrittäjyydestä, liiketoiminnan kehittämisestä, myynnistä ja markkinoinnista, useilta eri toimialoilta.

Tutustu Oakhill Groupiin